11

Explore Split in 1 day

Split in 1 day

Every guide book will tell you that Split is a city built around the palace of the Roman Emperor Diocletian, one of the best preserved and most impressive monuments of the Roman era in Europe. You will also read that the historic city core has been on the UNESCO’s World Heritage List since 1979. However, Split is not a city-museum; it’s a lively place thriving among the historical layers of its monuments. That’s why getting to know Split in one day might just prove to be a handful.

Rule number one – start with the most important sights, in other words, Diocletian Palace and the city core, including the most important city’s promenade Riva. The second “step”, if you have the time for it, should include Marjan and, depending on the time, one of the city’s beaches, maybe Bačvice, famous for “picigin”, a unique game founded on that very spot. What is really important, even during this kind of a quick tour, is that the most important part of urban life takes place right there, so your sightseeing tour will not be just a hectic rush from one monument to the next, but also an opportunity to join the locals in their everyday life.

Although, the old part of the city, within the Palace and around it, will resemble a maze, it is really very easy to navigate. As an introduction to your tour we recommend one of the two Information Centres of the Tourist Board of Split on Riva and Peristyle, where you can grab some brochures, city plans and other information you might need. Very informative City Light (http://www.split.hr/citylights/index.html) panels also might be helpful as you can find them right next to the most important sights.

shadow

Start your walk from the scale model of the historic core on Riva, and the panel showing the reconstructed Diocletian Palace. Stroll along the Riva towards the west, along the numerous cafes and shops, enjoying the view of the south facade of the Palace and the city harbor. The path will then lead you to the city squares like the Fruit or People’s Square, and onwards towards the north wall of the Palace, also the best preserved one at that.
Don’t miss testing your luck and making your wishes come true by touching the big toe of the grandiose statue of the Gregory of Nin, the work of the great Croatian sculptor Ivan Meštrović. The grand Golden gate, used only by the Emperor Diocletian and his family, will then come before you, the gate that, in the Roman era, led to Salona, the biggest city on the eastern shore of the Adriatic at the time.
Enter the Palace, like an Emperor, and visit its ancient medieval streets and squares, pass through the narrowest street of the city “Let me pass” right next to the old Jupiter’s temple, and lose your way in the maze of the former imperial living quarters, only make sure that your lost path leads you through the Vestibule right onto the central imperial square – Peristyle.

Here, we’re talking about one of the most important examples of Late Roman architecture, displaying a 3500 year old Egyptian sphinx, with a bell tower rising right above the Cathedral of St. Dujam, patron of city. The church found its place in the former imperial mausoleum, making it one of the oldest christian buildings in the world.

During the summer, every day at noon, you can be a part of the changing of the Diocletian guards, with the appearance and a salutation by the Emperor himself to the locals and the guests alike. After that, continue towards the Riva, but this time go through the Diocletian palace substructures – a former storage facility for everyday needs of the palace inhabitants, today one of the greatest tourist attractions of Split, a location where numerous scenes of the popular TV series Game of Thrones were filmed.

A place that certainly should not be missed is the city’s main marketplace also called “Pazar”, an explosion of colours, odours and flavours of Dalmatia and the Mediterranean. The market will then lead you, through the Silver gate, right back into the Diocletian Palace and onto the main Roman street – Decumanus, following this street you will reach the west, Iron Gate. Now look up and endeavour to guess the time on the old city clock, one of the very few counting 24 digits.

The People’s Square or Pjaca, as the local’s call it, will open up before you, representing the central venue of the city’s social life, ever since the medieval times. You will find the Old Gothic Town hall standing in its centre. Stroll along from the Pjaca to the 120 year old fish market and then through the ever vigorous Marmont Street out on to the Prokurative, the gloriously wonderful square resembling the Venetian’s St Mark’s Square.

If you still have some time left, you can explore further towards the old fishing port Matejuška, the former cemetery in the Sustipan Park or take a walk through the streets of Varoš to the Belvedere at Marjan hill and enjoy in the spectacular view of the city, right next to the old Jewish cemetery. Let your tour end with the Sports Walk of Fame on the west side of the Riva among all the winners of Olympic medals from Split. Of course, you can also simply sit in one of the cafe’s and give in to the favourite local pass time – sipping coffee and observing the vibrancy of life around you.

CONTACTFORM

[contact-form-7 id="2786"]
hotelbellevue_logo_mali

Hotel Bellevue

Address: Ulica bana Josipa Jelačića 2,
21000 Split, Croatia
Tel: +385 (0) 21 345 644
Fax: +385 (0) 21 362 383
E-mail: rezervacije@hotel-bellevue-split.hr

hotelbellevue_logo_mali

Hotel Bellevue

Address: Ulica bana Josipa Jelačića 2,
21000 Split, Croatia
Tel: +385 (0) 21 345 644
Fax: +385 (0) 21 362 383
E-mail: rezervacije@hotel-bellevue-split.hr

Hotel Bellevue

Address: Ulica bana Josipa Jelačića 2,
21000 Split, Croatia
Tel: +385 (0) 21 345 644
Fax: +385 (0) 21 362 383
E-mail: rezervacije@hotel-bellevue-split.hr

Share the Post

Hotel BELLEVUE | Explore Split in 1 day

Explore Split in 1 day

11

Split u 1 dan

Split u 1 dan

U svakom vodiču pročitati ćete da je Split grad koji je nastao iz palače rimskog cara Dioklecijana, jedne od najbolje očuvanih i impresivnijih građevina rimskog doba u Europi. Pročitati ćete i da je povijesna gradska jezgra od 1979. na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine. No, Split nije grad muzej, nego mjesto puno života koji buja među povijesnim slojevima njegovih građevina. Kako ga upoznati za jedan dan? Težak zadatak.

Prvo pravilo je – krenite od najvažnijih znamenitosti, dakle Dioklecijanove palače i gradske jezgre, uključujući najvažniju gradsku šetnicu Rivu. Drugi “prsten” uključuje Marjan i, ovisno o vremenu, neku od gradskih plaža, recimo Bačvice slavne po “Piciginu”, jedinstvenoj igri nastaloj baš na tom mjestu. Ono što je i kod ovako brzog obilaska važno jest da se najvažniji dio urbanog života događa baš na tom prostoru, pa šetnja neće biti samo jurnjava od spomenika do spomenika, nego i prilika da se pridružite Splićanima u njihovom svakodnevnom životu.

Premda će vam stari dio grada u Palači i oko nje nalikovati labirintu, zapravo je lak za snalaženje. Kao uvod u obilazak preporučujemo posjet informativnim centrima Turističke zajednice na Rivi i Peristilu, gdje možete dobiti brošure, plan grada i sve informacije koje vam trebaju. Veliku pomoć mogu vam pružiti i vrlo informativni City Light paneli, razmješteni uz najvažnije znamenitosti.

U šetnju krenite od makete povijesne jezgre na Rivi, i panela s prikazom rekonstruirane Dioklecijanove palače. Prošetajte Rivom prema zapadu, uz brojne kafiće i trgovine, uživajući u pogledu na južnu fasadu Palače i gradsku luku. Put će vas potom voditi po gradskim trgovima poput Voćnog ili Narodnog trga, te dalje prema sjevernom zidu Palače, najbolje očuvanom.

shadow

Ne propustite “za sreću” i ispunjenje želja dotaknuti nožni prst grandioznog kipa Grgura Ninskog, rada velikog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića. Pred vama će se ukazati veličanstvena Zlatna vrata, koja su u rimskim vremenima vodila do Salone, najvećeg rimskog grada na istočnoj obali Jadrana, i koja je smio koristiti samo car Dioklecijan i njegova obitelj.

Uđite kroz vrata u Palaču, u carskom stilu, i obiđite njezine antičke i srednjovjekovne uličice i trgove, prođite kroz najužu ulicu u gradu „Pusti me proć“, tik uz nekadašnji Jupiterov hram. “Izgubite” se u labirintu nekadašnjeg carskog stana i neka vas put kroz Vestibul dovede do središnjeg carskog trga Peristila.

Riječ je o jednom od najvažnijih primjera kasnorimske arhitekture, sa 3500 godina starom egipatskom sfingom, i uz kojega se uzdiže zvonik katedrale sv. Dujma, splitskog zaštitnika. Ta je crkva smještena u nekadašnjem carskom mauzoleju, što je čini jednom od najstarijih kršćanskih građevina na svijetu. Tijekom ljeta, svakog dana u podne možete prisustvovati smjeni Dioklecijanove straže, uz pozdrav samoga cara sugrađanima i gostima.

Nakon toga, krenite opet prema Rivi, ovoga puta kroz Dioklecijanove podrume – nekad skladište za svakodnevne potrebe stanovnika Palače, danas jednom od najvećih splitskih turističkih atrakcija, u kojoj su snimljene scene popularne serije“ Igra prijestolja“.

Mjesto koje ne biste smjeli propustiti je glavna gradska tržnica „Pazar“, mjesto eksplozije boja, mirisa i okusa Dalmacije i Mediterana. Sa tržnice ponovo, kroz Srebrna vrata, uđite u Dioklecijanovu palaču i glavnom rimskom ulicom, “Decumanusom, dođite do zapadnih, Željeznih vrata. Podignite pogled, i pokušajte pogoditi vrijeme na starom gradskom satu, jednom od rijetkih s 24 znamenke.

Pred vama će se otvoriti Narodni trg, ili Pjaca kako ga Splićani zovu. To je mjesto na kojem se od srednjeg vijeka odvija gradski društveni život. Na trgu je i stara, gotička gradska vijećnica. S Pjace odšetajte do 120 godina stare gradske ribarnice „Peškarije“, pa kroz uvijek živu Marmontovu ulicu do Prokurativa, divnog trga nalik venecijanskom trgu svetog Marka.

Ako vam preostane vremena, možete otići u istraživanje stare ribarske lučice Matejuške, nekadašnjeg groblja u parku Sustipan, ili prošetajte kroz Varoš do vidilice na Marjanu s koje se pruža spektakularan pogled na grad, pokraj kojeg se nalazi i staro Židovsko groblje iz 16. st. Obilazak završite šetnjom Staze slave splitskog sporta među imenima svih Splićana osvajaća olimpijskih medalja, na zapadnoj obali. Naravno, možete i jednostavno sjesti u neki od kafića i prepustiti se omiljenoj zabavi Splićana – pijuckanju kave i promatranju bučnog života oko sebe.

Share the Post